Công ty Cổ phần Phát triển nhà kính nông nghiệp Việt Nam

    Trụ sở Công ty: Số 9 – Lô B/657 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

    Điện thoại: (+84) 0243. 757 1999  I  Fax: (+84) 0243. 751 2666   Hotline: 09 1900 8186
    Liên hệ Email: nhakinhnhapkhau@gmail.com